Shipping policy

  • Müügilepingut Toodete ostuks saab sõlmida Toodete tarneks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik ja EU. Tooted tarnitakse Kasutaja poolt märgitud aadressile vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile, kusjuures kohaletoimetamise valikud kuvatakse e-poes enne ostu sooritamist. Muude valikute hulgas on võimalik Toodetele järele tulla Euroseci teeninduspunkti aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti.
  • Toodete kättesaamisel kohustub Kasutaja Toodete pakendid üle vaatama ning mis tahes väliste vigastuste korral teavitama neist Euroseci viivitamatult e‑posti aadressil info@eurosec.ee.     
  • Eurosec eeldab, et Toodete kohaletoimetamise aadressil võtab Tooted vastu Kasutaja. Eurosecil või tema poolt volitatud transporditeenuse pakkujal on õigus anda Tooted kohaletoimetamise aadressil üle teisele isikule, keda võib mõistlikult pidada Kasutaja esindajaks (näiteks füüsilise isiku puhul pereliige, asutuse puhul valvelaua töötaja).
  • Juhul, kui Toodete kätte saamiseks on valitud Euroseci teeninduspunkt, on Tooted kättesaadavad vaid teeninduspunkti lahtiolekuaegadel, mis on leitavad Euroseci veebilehel www.eurosec.ee.
  • Kasutaja nõustub, et juhul kui Kasutajal ei ole võimalik Tooteid kätte saada Euroseciga kokkulepitud ajal (hõlmab nii saatmist Kasutajale kui ka Kasutaja poolset Tootele järeletulemist), vastutab
  • Eurosec Toodete hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest üksnes Euroseci poolse tahtliku või raskest hooletusest toime pandud rikkumise korral. Kui Kasutaja vastutab Toodete vastuvõtuviivituse eest, kohustub Kasutaja Toodete uuesti saatmise korral hüvitama Eurosecile Toote saatmise kulu.